Wilt u een rapport bestellen?

Trends & Tourism neemt regelmatig het initiatief voor het opzetten en uitvoeren van een multi-client onderzoek. Voor geïnteresseerden zijn deze rapportages te bestellen. Onderstaand een overzicht van rapporten die de afgelopen jaren zijn uitgebracht:

Onderzoek vlieg/zonvakanties

De onderzoeksrapportage geeft inzicht in de omvang en diverse kenmerken van de potentiële markt van vlieg/zonvakanties. Onderscheid wordt gemaakt naar het Middellandse Zeegebied en verder weg gelegen zonbestemmingen. Ingegaan wordt o.m. op de aantrekkelijkheid van bestemmingen, het boekingsgedrag, interesse in thema’s/activiteiten, het profiel van de vlieg/zonvakantieganger e.d. | Oplevering juni 2024 | Kosten: 2.450,- euro (excl. BTW)

Meer weten Bestellen

Onderzoek vakantieplannen zomer 2024

Om meer inzicht te krijgen in de vakantieplannen/intenties voor komende zomer gaat Trends & Tourism in de tweede helft van januari 2024 grootschalig consumentenonderzoek doen. Basis vormen vakanties van een week of langer. De onderzoeksresultaten geven inzicht in het aantal plannen, nader verbijzonderd naar onder meer vakantietype en bestemming. Tevens wordt duidelijk in welke mate geplande vakanties al geboekt zijn of wanneer vakanties geboekt gaan worden.| Oplevering: half februari 2024 | Kosten: 1.950,- euro (excl. BTW

Meer weten Bestellen

Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2030 (update | januari 2024)

Op basis van deskresearch, consumentenonderzoek en expert interviews geeft de toekomstvisie inzicht in het ontwikkelperspectief van de Nederlandse vakantiemarkt. Naast een uitgebreide omgevings- alsmede vraag- en aanbodanalyse wordt een prognose gegeven voor het aantal vakanties in 2030. Tevens worden een 15-tal trends die het vakantiegedrag de komende jaren gaan bepalen nader beschreven en wordt een doorkijkje gegeven naar 2050 | Januari 2024 | kosten € 500 euro (excl. BTW).

Meer weten Bestellen

De houding van de Nederlandse vakantieganger t.o.v. duurzaamheid


Het onderzoeksrapport gaat in op diverse aspecten wat betreft duurzaamheid en vakanties. Aan de orde komen onder meer het belang van diverse aspecten, de verwachtingen t.a.v. bestemmingen, de houding t.o.v. vliegen, de aantrekkelijkheid van een reeks duurzame activiteiten en het duurzaamheidsimago van aanbieders (airlines, reisorganisaties en aanbieders van vakantieparken) en bestemmingen (landen en provincies) | Oplevering: juli 2023 | Kosten: 1.950,- euro (excl. BTW).

 

Meer weten Bestellen

De markt van buitenlandse stedenreizen

De onderzoeksrapportage geeft inzicht in de omvang en diverse kenmerken van de potentiële markt van buitenlandse stedenreizen. Ingegaan wordt o.m. op de wensen/voorkeuren, de aantrekkelijkheid van een reeks steden en het profiel van de stedentripper e.d. Tevens bestaat er aandacht voor actuele thema’s als duurzaamheid, impact stijgende prijzen vliegtickets, opkomst van second cities | Oplevering eind november | Kosten: 1.950,- euro (excl. BTW)

Meer weten Bestellen

Toekomstvisie Nederlandse vrijetijdsmarkt 2030

De toekomstvisie schetst het ontwikkelperspectief van de totale uithuizige vrijetijdsmarkt, nader verbijzonderd naar belangrijke deelsectoren als horeca, sport, cultuur en attracties. Uitgebreid desk research, tientallen expert interviews en consumentenonderzoek vormen de basis voor de visie. In de toekomstvisie wordt uitgebreid ingegaan op een vijftiental trends die de markt de komende tien jaar gaan bepalen. Tevens is er aandacht voor de 'blijvende' impact van de coronacrisis.| Oktober 2021 | Kosten: € 450 euro (excl. BTW).

Meer weten Bestellen

De potentiële markt van wandel- en fietsvakanties


Het onderzoek naar de potentiële markt voor wandel- en fietsvakanties geeft antwoord op vragen als: hoe groot is de markt voor beide type vakantie? Wat vinden potentiële makers van dergelijke vakanties belangrijk (denk bijvoorbeeld aan voorzieningen)? Wat is hun profiel en hoe kunnen ze het beste bereikt worden? In het onderzoek is ook ingegaan op het imago en de aantrekkelijkheid van een reeks binnen- en buitenlandse bestemmingen voor een wandel- en fietsvakantie | Rapportages zijn apart of in combinatie te bestellen | December 2019 | Kosten: €2.500 euro per individueel rapport (excl. BTW) ; indien beide rapportages worden afgenomen geldt een korting van 25% op de totaalprijs. 

Meer weten Bestellen

De opkomst van food tourism

In het onderzoek is aandacht voor een groot aantal aspecten die samenhangen met eten en drinken tijdens vakanties en dagjes uit. Ingegaan wordt onder meer op het belang van het thema, de aantrekkelijkheid van een reeks culinaire activiteiten, de mate waarin culinaire activiteiten worden ondernomen. In het onderzoek is ook ingegaan op spontane associaties rond eten/drinken, alsmede het culinaire imago van een reeks binnen- en buitenlandse bestemmingen | Januari 2019 | Kosten: €1.950,- euro (excl. BTW).

Meer weten Bestellen