06-51532251          kvandermost@trends-tourism.nl        

Wilt u een rapport bestellen?

Trends & Tourism neemt regelmatig het initiatief voor het opzetten en uitvoeren van een multi-client onderzoek. Voor geïnteresseerden zijn deze rapportages te bestellen. Onderstaand een overzicht van rapporten die de afgelopen jaren zijn uitgebracht:

Onderzoek Wintersportvakanties

De onderzoeksrapportage geeft inzicht in de omvang en diverse kenmerken van de potentiële markt van wintersportvakanties. Ingegaan wordt o.m. op de wensen/voorkeuren, het imago van bestemmingen en het profiel van de wintersporter e.d. Tevens bestaat er aandacht voor actuele thema’s als duurzaamheid, interesse in opkomende bestemmingen als Scandinavië e.d. | Oplevering eind november | Kosten: 2.950,- euro (excl. BTW)

Meer weten Bestellen

De houding van de Nederlandse vakantieganger t.o.v. duurzaamheid

Het onderzoeksrapport gaat in op diverse aspecten wat betreft duurzaamheid en vakanties. Aan de orde komen onder meer het belang van diverse aspecten, de verwachtingen t.a.v. bestemmingen, de houding t.o.v. vliegen, de aantrekkelijkheid van een reeks duurzame activiteiten en het duurzaamheidsimago van aanbieders (airlines, reisorganisaties en aanbieders van vakantieparken) en bestemmingen (landen en provincies) | Oplevering: juli 2023 | Kosten: 1.950,- euro (excl. BTW).

Meer weten Bestellen

Onderzoek vakantieplannen zomer 2023

Om meer inzicht te krijgen in de vakantieplannen/intenties voor komende zomer gaat Trends & Tourism eind januari 2023 grootschalig consumentenonderzoek doen. Basis vormen vakanties van een week of langer. De onderzoeksresultaten geven inzicht in het aantal plannen, nader verbijzonderd naar onder meer vakantietype en bestemming. Tevens wordt duidelijk in welke mate geplande vakanties al geboekt zijn of wanneer vakanties geboekt gaan worden.| Oplevering: half februari 2023 | Kosten: 1.950,- euro (excl. BTW

 

Meer weten Bestellen

De markt van buitenlandse stedenreizen

De onderzoeksrapportage geeft inzicht in de omvang en diverse kenmerken van de potentiële markt van buitenlandse stedenreizen. Ingegaan wordt o.m. op de wensen/voorkeuren, de aantrekkelijkheid van een reeks steden en het profiel van de stedentripper e.d. Tevens bestaat er aandacht voor actuele thema’s als duurzaamheid, impact stijgende prijzen vliegtickets, opkomst van second cities | Oplevering eind november | Kosten: 1.950,- euro (excl. BTW)

Meer weten Bestellen

Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2030

Op basis van deskresearch, expert interviews en consumentenonderzoek geeft de toekomstvisie inzicht in het ontwikkelperspectief van de Nederlandse vakantiemarkt. Naast een uitgebreide omgevings- alsmede vraag- en aanbodsanalyse wordt een prognose gegeven voor het aantal vakanties in 2030. In de visie wordt uitgebreid ingegaan op de impact van de coronacrisis op het (toekomstig) vakantiegedrag. Belangrijk onderdeel binnen de visie zijn verder tien consumententrends die de vakantiemarkt de komende jaren gaan bepalen | Maart 2021 | Kosten: €450 euro (excl. BTW).

Meer weten Bestellen

Toekomstvisie Nederlandse vrijetijdsmarkt 2030

De toekomstvisie schetst het ontwikkelperspectief van de totale uithuizige vrijetijdsmarkt, nader verbijzonderd naar belangrijke deelsectoren als horeca, sport, cultuur en attracties. Uitgebreid desk research, tientallen expert interviews en consumentenonderzoek vormen de basis voor de visie. In de toekomstvisie wordt uitgebreid ingegaan op een vijftiental trends die de markt de komende tien jaar gaan bepalen. Tevens is er aandacht voor de 'blijvende' impact van de coronacrisis.| Oktober 2021 | Kosten: € 450 euro (excl. BTW).

Meer weten Bestellen

De potentiële markt van wandel- en fietsvakanties


Het onderzoek naar de potentiële markt voor wandel- en fietsvakanties geeft antwoord op vragen als: hoe groot is de markt voor beide type vakantie? Wat vinden potentiële makers van dergelijke vakanties belangrijk (denk bijvoorbeeld aan voorzieningen)? Wat is hun profiel en hoe kunnen ze het beste bereikt worden? In het onderzoek is ook ingegaan op het imago en de aantrekkelijkheid van een reeks binnen- en buitenlandse bestemmingen voor een wandel- en fietsvakantie | Rapportages zijn apart of in combinatie te bestellen | December 2019 | Kosten: €2.500 euro per individueel rapport (excl. BTW) ; indien beide rapportages worden afgenomen geldt een korting van 25% op de totaalprijs. 

Meer weten Bestellen

De opkomst van food tourism

In het onderzoek is aandacht voor een groot aantal aspecten die samenhangen met eten en drinken tijdens vakanties en dagjes uit. Ingegaan wordt onder meer op het belang van het thema, de aantrekkelijkheid van een reeks culinaire activiteiten, de mate waarin culinaire activiteiten worden ondernomen. In het onderzoek is ook ingegaan op spontane associaties rond eten/drinken, alsmede het culinaire imago van een reeks binnen- en buitenlandse bestemmingen | Januari 2019 | Kosten: €1.950,- euro (excl. BTW).

Meer weten Bestellen