Trends

Trends & Tourism volgt de (wereldwijde) ontwikkelingen en trends op het gebied van toerisme en recreatie op de voet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een groot aantal nationale en internationale bronnen.

Presentaties, workshops en toekomstvisies

Middels presentaties, workshops en toekomstvisies biedt Trends & Tourism inzicht in deze trends. En wellicht nog belangrijker hoe door organisaties op deze trends zou kunnen worden ingespeeld.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Bekijk hier de verschillende proposities die Trends & Tourism u kan bieden.

Trendpresentatie

Inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het toerisme

Wat zijn de belangrijke trends/ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en recreatie? In een trendpresentatie wordt hier op een inspirerende wijze inzicht in gegeven. Daarbij kan gekozen worden voor verschillende perspectieven.

Maatwerk

Focus kan liggen op de Nederlandse vakantiemarkt, het internationaal toerisme naar Nederland, een specifieke sector/deelmarkt of nog andere insteek (maatwerk mogelijk).

Netwerken of veranderingsproces?

De presentatie kan op verschillende manieren worden ingezet: bijvoorbeeld als onderdeel van een netwerkbijeenkomst of als start van een veranderingsproces. Na afloop zijn de aanwezigen weer helemaal op de hoogte qua trends en ontwikkelingen.

Trendworkshop

 Ideeën genereren om beter op trends in toerisme/recreatie in te spelen

Inzicht in huidige en toekomstige trends in toerisme/recreatie is belangrijk. Het geeft aan waar de kansen voor de toekomst liggen. Nog belangrijker is hoe op deze kansen kan worden ingespeeld.

Interactieve opzet

In een interactieve opzet wordt samen met de deelnemers van de workshop nagegaan waar de mogelijkheden liggen. Om de creativiteit te bevorderen wordt daarbij gebruik gemaakt van diverse creatieve technieken.


Aan het eind van de workshop beschikt u gegarandeerd over ten minste vijf kansrijke ideeën hoe uw organisatie beter kan inspelen op toekomstige consumentenvraag

Outside - in denken

De trendworkshop is een ideaal instrument om het outside - in denken van een afdeling of organisatie te stimuleren. De workshop kan zowel bij opdrachtgever als op externe locatie worden verzorgd.

Een toekomstperspectief voor een bestemming of segment/deelmarkt 

Om goed te kunnen inspelen op de kansen die toerisme biedt is een toekomstvisie van groot belang. Op basis van onder meer een omgevingsscan en een uitgebreide analyse van vraag- en aanbodontwikkelingen wordt de meest waarschijnlijke toekomst voor uw bestemming of sector bepaald.

Onzekerheden en scenario's

Tegelijkertijd wordt nagegaan waar de belangrijkste onzekerheden voor de toekomst zitten en kunnen alternatieve scenario’s ontwikkeld worden. Bij de totstandkoming van de visie wordt
gebruik gemaakt van onze brede kennis en ervaring met trends/ontwikkelingen.

De toekomstvisie is het ideale startpunt voor het ontwikkelen van een nieuwe strategie.

"Voor fact based insights in toerisme & recreatie"

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Lees hieronder meer over Trends en Onderzoek